نسیم کلیک فعالیت خود را از سال 88 آغاز و رسما از سال 89 به جرگه سیستم های کلیکی و بازدیدی پرداخت ، هدف ما ایجاد بستر مناسب دو طرفه آگهی دهندگان و نمایش دهندگان و در کنار آن مشارکت با سایر سیستم ها جهت ایجاد درختی پر بار برای همه کاربران و مدیران و نمایش دهندگان می باشد